—— കൈതപ്രം ദാമോദരന്‍ നമ്പൂതിരി ——

ബാലഗോകുലം അതിന്റെ മയില്‍പ്പീലിക്ക് പുതിയ ഭാവം നല്‍കുമ്പോള്‍ വെബ്‌സൈറ്റിന് പ്രസക്തിയേറുന്നു, എല്ലാ നന്മകളും അതിനായി സമര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ട്….!!