എസ് രമേശൻനായരെ ആദരിച്ചു

കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ എസ് രമേശൻനായർ സാറിന്റെ വസതിയിൽ എത്തി ബാലഗോകുലം സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ പി ബാബുരാജൻ മാഷ് ആദരിച്ചപ്പോൾ.

Spread the love with a Social Share